PAPLAAND


Welkom bij de Stichting Vrienden van Carnaval Wouw


Home thematich Evenementen  Media  Contact  Over ons

Wij kunnen niet zonder de (financiële) steun van vrijwilligers, sponsors, adverteerders, begunstigers, kasteleins/ beheerders en u als Papboer(in). Iedereen die ons op welke wijze dan ook steunt: BEDANKT!

Sponsors, adverteerders en donateurs, hartelijk bedankt!

Dankzij uw medewerking kunnen wij al het moois realiseren.


Onze Sponsors

Privacy beleid (AVG) Stichting Carnaval.pdf
Privacyverklaring Stichting Carnaval (Website)[160715].pdf

 We zullen alle aanmeldingen met het bestuur van St vrienden van Carnaval Wouw gaan evalueren,en alle kandidaten op een vrijblijvend gesprek laten komen. Dit zal gebeuren in de loop van de tijd zodra Corona het toelaat. Tijdens dit gesprek zullen de andere Hoogheden aanwezig zijn alsmede de Bestuursleden. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar penningmeester@paplaand.com of voorzitter@paplaand.com

Graag in de mail vermelden een korte motivatie waarom het je super lijkt om bij onze beregezeligge club mensen te komen en eventuele verdere vragen.

Zodra we een gepaste datum voor een gesprek hebben krijg je tijdig daar een uitnodiging voor. Hopelijk gaan jullie massaal reageren, maak het ons maar moeilijk. We houden van een uitdaging!!OPROEP

(WIE PAST DE SCHOEN????)


Lieve Papboeren en Papboerinnen. Zoals jullie weten is afgelopen Carnaval ons Nar Arretje gestopt. We gaan hem allemaal enorm missen. We willen supergraag weer een nieuwe Nar bij ons bestaande Protocol. Afgelopen Carnaval hebben we al diverse belangstellende gesproken. Echter willen we graag hierbij een oproep doen aan IEDEREEN die in deze functie interesse heeft.